Có 2 kết quả:

shù ㄕㄨˋㄩˋ
Âm Pinyin: shù ㄕㄨˋ, ㄩˋ
Tổng nét: 23
Bộ: niǎo 鳥 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: フ丶フ丨ノ丨フノ丶丨フ一ノ丨フ一一一フ丶丶丶丶
Thương Hiệt: NBHAF (弓月竹日火)
Unicode: U+9DF8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: duật, thuật
Âm Nhật (onyomi): イツ (itsu)
Âm Nhật (kunyomi): しぎ (shigi)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: neot6, wat6

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

shù ㄕㄨˋ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loài chim nước, có rất nhiều giống, mỏ và chân dài bằng nhau, thân mình to nhỏ tùy loại, lông cánh màu tro hay đen nhạt, hay mò bắt ăn cá nhỏ, sò, hến hoặc côn trùng.
2. (Danh) Tên khác của “thúy điểu” 翠鳥 (tức là chim trả hay chim bói cá), giống chim én, lông màu xanh sẫm.
3. Một âm là “thuật”. (Danh) Chim diều, ăn thịt chim sẻ. § Cũng như “diêu” 鷂.

ㄩˋ

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim dẽ giun

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loài chim nước, có rất nhiều giống, mỏ và chân dài bằng nhau, thân mình to nhỏ tùy loại, lông cánh màu tro hay đen nhạt, hay mò bắt ăn cá nhỏ, sò, hến hoặc côn trùng.
2. (Danh) Tên khác của “thúy điểu” 翠鳥 (tức là chim trả hay chim bói cá), giống chim én, lông màu xanh sẫm.
3. Một âm là “thuật”. (Danh) Chim diều, ăn thịt chim sẻ. § Cũng như “diêu” 鷂.

Từ điển Trần Văn Chánh

(động) Chim dẽ giun.

Từ điển Trung-Anh

(1) common snipe
(2) sandpiper

Từ ghép 53

bái yāo bīn yù 白腰濱鷸bái yāo cǎo yù 白腰草鷸bái yāo sháo yù 白腰杓鷸bān wěi chéng yù 斑尾塍鷸bān xiōng bīn yù 斑胸濱鷸bàn pǔ yù 半蹼鷸cǎi yù 彩鷸cháng zhǐ bīn yù 長趾濱鷸cháng zuǐ yù 長嘴鷸dà bīn yù 大濱鷸dà sháo yù 大杓鷸fān shí yù 翻石鷸fǎn zuǐ yù 反嘴鷸gāo qiào yù 高蹺鷸hè yù 鶴鷸hēi chì cháng jiǎo yù 黑翅長腳鷸hēi fù bīn yù 黑腹濱鷸hēi wěi chéng yù 黑尾塍鷸hēi yāo bīn yù 黑腰濱鷸hóng fù bīn yù 紅腹濱鷸hóng jiǎo yù 紅腳鷸hóng jǐng bàn pǔ yù 紅頸瓣蹼鷸hóng jǐng bīn yù 紅頸濱鷸huán zuǐ yù 䴉嘴鷸huī bàn pǔ yù 灰瓣蹼鷸huī wěi piāo yù 灰尾漂鷸jī bīn yù 姬濱鷸jī yù 姬鷸jī yù 磯鷸jiān wěi bīn yù 尖尾濱鷸kuò zuǐ yù 闊嘴鷸lì yù 蠣鷸lín yù 林鷸liú sū yù 流蘇鷸piāo yù 漂鷸qiáo zuǐ yù 翹嘴鷸qīng jiǎo bīn yù 青腳濱鷸qīng jiǎo yù 青腳鷸qiū yù 丘鷸sān zhǐ bīn yù 三趾濱鷸sháo zuǐ yù 勺嘴鷸shì xiōng yù 飾胸鷸wān zuǐ bīn yù 彎嘴濱鷸xī fāng bīn yù 西方濱鷸xiǎo bīn yù 小濱鷸xiǎo huáng jiǎo yù 小黃腳鷸xiǎo qīng jiǎo yù 小青腳鷸xiǎo sháo yù 小杓鷸yán bīn yù 岩濱鷸yù bàng xiāng zhēng 鷸蚌相爭yù bàng xiāng zhēng , yú wēng dé lì 鷸蚌相爭,漁翁得利zé yù 澤鷸zhōng sháo yù 中杓鷸