Có 1 kết quả:

yīng juān

1/1

yīng juān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) large hawk-cuckoo (Hierococcyx sparverioides)