Có 1 kết quả:

pì tī

1/1

pì tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(zoology) grebe (Podicipediformes)

Một số bài thơ có sử dụng