Có 1 kết quả:

niǎo bù shēng dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

deserted (of a place)