Có 1 kết quả:

niǎo shòu ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) birds and beasts
(2) fauna