Có 1 kết quả:

niǎo zuǐ

1/1

niǎo zuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beak