Có 1 kết quả:

niǎo jī

1/1

niǎo jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fowling piece (archaic gun)