Có 1 kết quả:

niǎo yì yī yuán tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chlamydia ornithosis