Có 1 kết quả:

niǎo yǎn ㄋㄧㄠˇ ㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bird's eye