Có 1 kết quả:

niǎo yǎn wén

1/1

niǎo yǎn wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bird's eye (common company name)