Có 1 kết quả:

niǎo qín

1/1

niǎo qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bird