Có 1 kết quả:

niǎo qín ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bird