Có 1 kết quả:

niǎo lèi xué

1/1

niǎo lèi xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ornithology
(2) study of birds