Có 1 kết quả:

niǎo fèn

1/1

niǎo fèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guano
(2) bird excrement