Có 1 kết quả:

niǎo yǔ

1/1

niǎo yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pinion