Có 1 kết quả:

niǎo gān suān èr nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

disodium guanylate (E627)