Có 1 kết quả:

niǎo míng

1/1

niǎo míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) birdsong
(2) warbling