Có 1 kết quả:

jī dīng ㄐㄧ ㄉㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diced chicken meat