Có 1 kết quả:

jī tāng

1/1

jī tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chicken stock