Có 1 kết quả:

jī pí gē da

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) goose pimples
(2) goose bumps