Có 1 kết quả:

jī zéi

1/1

jī zéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) stingy
(2) miserly
(3) crafty
(4) cunning