Có 1 kết quả:

jī wù

1/1

jī wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

petty or mean persons