Có 1 kết quả:

yuān wěi huā

1/1

yuān wěi huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

iris (family Iridaceae)