Có 1 kết quả:

míng yuān jiào qū ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to complain bitterly