Có 1 kết quả:

míng dí

1/1

míng dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoot
(2) to whistle