Có 1 kết quả:

míng niǎo

1/1

míng niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

songbird