Có 1 kết quả:

míng niǎo ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

songbird