Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 9
Bộ: niǎo 鳥 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一フ丨ノノフ丶フ一
Thương Hiệt: MHPYM (一竹心卜一)
Unicode: U+9E26
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nha
Âm Nôm: a, nha
Âm Quảng Đông: aa1

Tự hình 2

Dị thể 5

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

1. con quạ khoang
2. màu đen

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鴉.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鴉

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Con) quạ, ác;
② (văn) Màu đen: 鴉鬟 Búi tóc đen.

Từ điển Trung-Anh

crow

Từ điển Trung-Anh

variant of 鴉|鸦[ya1]

Từ ghép 50

àn sè yā què 暗色鸦雀bái jǐng yā 白颈鸦bái kuàng yā què 白眶鸦雀bái wěi dì yā 白尾地鸦bái xiōng yā què 白胸鸦雀běi zào yā 北噪鸦cóng lín yā 丛林鸦Dá wū lǐ hán yā 达乌里寒鸦dà wū yā 大乌鸦dà zuǐ wū yā 大嘴乌鸦diǎn xiōng yā què 点胸鸦雀dù yā 渡鸦duǎn wěi yā què 短尾鸦雀hán yā 寒鸦hè chì yā juān 褐翅鸦鹃hè chì yā què 褐翅鸦雀hè yā què 褐鸦雀hēi hóu yā què 黑喉鸦雀hēi méi yā què 黑眉鸦雀hēi tóu zào yā 黑头噪鸦hēi wěi dì yā 黑尾地鸦hóng tóu yā què 红头鸦雀hóng zuǐ shān yā 红嘴山鸦hóng zuǐ yā què 红嘴鸦雀huáng é yā què 黄额鸦雀huáng zuǐ shān yā 黄嘴山鸦huī guān yā què 灰冠鸦雀huī hóu yā què 灰喉鸦雀huī tóu yā què 灰头鸦雀jiā yā 家鸦jīn sè yā què 金色鸦雀Lǐ Hǎi dì yā 里海地鸦sān zhǐ yā què 三趾鸦雀shuǐ lǎo yā 水老鸦sōng yā 松鸦tū bí wū yā 秃鼻乌鸦tú yā 涂鸦wū yā 乌鸦wū yā zuǐ 乌鸦嘴Wū yā zuò 乌鸦座xiǎo yā juān 小鸦鹃xiǎo zuǐ wū yā 小嘴乌鸦xīng yā 星鸦yā huán 鸦鬟yā piàn 鸦片yā què wú shēng 鸦雀无声yā zuǐ juǎn wěi 鸦嘴卷尾yá hǎi yā 崖海鸦Zhèn dàn yā què 震旦鸦雀zōng tóu yā què 棕头鸦雀