Có 1 kết quả:

cāng guā

1/1

cāng guā

giản thể

Từ điển phổ thông

con quạ, con dang