Có 1 kết quả:

dōng
Âm Pinyin: dōng
Tổng nét: 10
Bộ: niǎo 鳥 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一フ丨ノ丶ノフ丶フ一
Thương Hiệt: KDPYM (大木心卜一)
Unicode: U+9E2B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: đông
Âm Nôm: đông
Âm Quảng Đông: dung1

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

dōng

giản thể

Từ điển phổ thông

con quạ

Từ điển Trung-Anh

(1) thrush
(2) Tardus fuscatus

Từ ghép 51

bái bèi jī dōng 白背矶鸫bái fù dōng 白腹鸫bái hóu duǎn chì dōng 白喉短翅鸫bái hóu jī dōng 白喉矶鸫bái jǐng dōng 白颈鸫bái méi dì dōng 白眉地鸫bái méi dōng 白眉鸫bái méi gē dōng 白眉歌鸫bān dōng 斑鸫Bǎo xīng gē dōng 宝兴歌鸫cháng wěi dì dōng 长尾地鸫cháng zuǐ dì dōng 长嘴地鸫chéng tóu dì dōng 橙头地鸫chì jǐng dōng 赤颈鸫chì xiōng dōng 赤胸鸫dà cháng zuǐ dì dōng 大长嘴地鸫dǎo dōng 岛鸫guāng bèi dì dōng 光背地鸫hè tóu dōng 褐头鸫hēi jǐng dōng 黑颈鸫hēi xiōng dōng 黑胸鸫hóng wěi dōng 红尾鸫hú dōng 槲鸫hǔ bān dì dōng 虎斑地鸫Huái shì hǔ dōng 怀氏虎鸫huī bèi dōng 灰背鸫huī chì dōng 灰翅鸫huī tóu dōng 灰头鸫lán bā sè dōng 蓝八色鸫lán bèi bā sè dōng 蓝背八色鸫lán chì bā sè dōng 蓝翅八色鸫lán duǎn chì dōng 蓝短翅鸫lán jī dōng 蓝矶鸫lán zhěn bā sè dōng 蓝枕八色鸫lì bèi duǎn chì dōng 栗背短翅鸫lì fù jī dōng 栗腹矶鸫lì tóu bā sè dōng 栗头八色鸫lǜ kuān zuǐ dōng 绿宽嘴鸫lǜ xiōng bā sè dōng 绿胸八色鸫Ōū gē dōng 欧歌鸫shuāng biàn bā sè dōng 双辫八色鸫Tái wān zǐ xiào dōng 台湾紫啸鸫Tī shì dōng 梯氏鸫tián dōng 田鸫wū dōng 乌鸫wū huī dōng 乌灰鸫xiān bā sè dōng 仙八色鸫xiù fù duǎn chì dōng 锈腹短翅鸫zǐ kuān zuǐ dōng 紫宽嘴鸫zǐ xiào dōng 紫啸鸫zōng bèi hēi tóu dōng 棕背黑头鸫