Có 1 kết quả:

yā shé mào

1/1

yā shé mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

peaked cap