Có 1 kết quả:

yā dàn qīng

1/1

yā dàn qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pale blue