Có 1 kết quả:

chī méng

1/1

chī méng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a kind of ornament on the roof ridge