Có 1 kết quả:

qú huáng yīng ㄑㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Savi's warbler (Locustella luscinioides)