Có 1 kết quả:

qú yù

1/1

qú yù

giản thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo

Từ điển Trung-Anh

see 八哥[ba1 ge1]