Có 1 kết quả:

tuó niǎo

1/1

tuó niǎo

giản thể

Từ điển phổ thông

chim đà điểu

Từ điển Trung-Anh

ostrich