Có 1 kết quả:

héng kē

1/1

héng kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Charadriidae (plover family)