Có 1 kết quả:

hóng yàn

1/1

hóng yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) swan goose (Anser cygnoides)