Có 1 kết quả:

hóng hú

1/1

hóng hú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swan
(2) person with noble aspirations