Có 1 kết quả:

péng tuán

1/1

péng tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to strive for greatness