Có 1 kết quả:

yuān chú

1/1

yuān chú

giản thể

Từ điển phổ thông

(một loài chim phượng)