Có 1 kết quả:

wù líng

1/1

wù líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

small boat