Có 1 kết quả:

wēng
Âm Pinyin: wēng
Tổng nét: 15
Bộ: niǎo 鳥 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丶フ丶フ丶一フ丶一ノフ丶フ一
Thương Hiệt: CMPYM (金一心卜一)
Unicode: U+9E5F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Quảng Đông: jung1

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

wēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flycatcher (bird)

Từ ghép 57

bái fù jī wēng 白腹姬鹟bái hóu jī wēng 白喉姬鹟bái hóu lín wēng 白喉林鹟bái hóu shàn wěi wēng 白喉扇尾鹟bái kuàng wēng yīng 白眶鹟莺bái méi jī wēng 白眉姬鹟bái méi lán jī wēng 白眉蓝姬鹟bái méi shàn wěi wēng 白眉扇尾鹟bái wěi lán xiān wēng 白尾蓝仙鹟bān jī wēng 斑姬鹟bān wēng 斑鹟Bǐ shì wēng yīng 比氏鹟莺chéng xiōng jī wēng 橙胸姬鹟chún lán xiān wēng 纯蓝仙鹟dà xiān wēng 大仙鹟dàn kē xiān wēng 淡颏仙鹟dàn wěi wēng yīng 淡尾鹟莺é méi wēng yīng 峨嵋鹟莺fāng wěi wēng 方尾鹟Hǎi nán lán xiān wēng 海南蓝仙鹟hè bèi wēng jú 褐背鹟䴗hè xiōng wēng 褐胸鹟hēi liǎn wēng yīng 黑脸鹟莺hēi zhěn wáng wēng 黑枕王鹟hóng hóu jī wēng 红喉姬鹟hóng xiōng jī wēng 红胸姬鹟huáng fù shàn wěi wēng 黄腹扇尾鹟huáng fù wēng yīng 黄腹鹟莺huáng méi jī wēng 黄眉姬鹟huī bān wēng 灰斑鹟huī guān wēng yīng 灰冠鹟莺huī lán jī wēng 灰蓝姬鹟huī liǎn wēng yīng 灰脸鹟莺jīn kuàng wēng yīng 金眶鹟莺kuān zuǐ wēng yīng 宽嘴鹟莺lán hóu xiān wēng 蓝喉仙鹟lì tóu wēng yīng 栗头鹟莺liú lí lán wēng 琉璃蓝鹟lǜ bèi jī wēng 绿背姬鹟lǜ bèi lín wēng 绿背林鹟qú jī wēng 鸲姬鹟shān lán xiān wēng 山蓝仙鹟tóng lán wēng 铜蓝鹟Wéi shì wēng yīng 韦氏鹟莺wū wēng 乌鹟xiǎo bān jī wēng 小斑姬鹟xiǎo xiān wēng 小仙鹟xiù xiōng lán jī wēng 锈胸蓝姬鹟yù tóu jī wēng 玉头姬鹟Zhōng huá xiān wēng 中华仙鹟zhū lán xiān wēng 侏蓝仙鹟zōng fù dà xiān wēng 棕腹大仙鹟zōng fù lán xiān wēng 棕腹蓝仙鹟zōng fù xiān wēng 棕腹仙鹟zōng liǎn wēng yīng 棕脸鹟莺zōng wěi hè wēng 棕尾褐鹟zōng xiōng lán jī wēng 棕胸蓝姬鹟