Có 1 kết quả:

hè yù

1/1

hè yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spotted redshank (Tringa erythropus)