Có 1 kết quả:

yīng wǔ

1/1

yīng wǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

con vẹt

Từ điển Trung-Anh

parrot