Có 1 kết quả:

ㄩˋ
Âm Pinyin: ㄩˋ
Tổng nét: 17
Bộ: niǎo 鳥 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: フ丶フ丨ノ丨フノ丶丨フ一ノフ丶フ一
Thương Hiệt: NBPYM (弓月心卜一)
Unicode: U+9E6C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: duật
Âm Nôm: duật
Âm Quảng Đông: wat6

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

1/1

ㄩˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

chim dẽ giun

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鷸.

Từ điển Trần Văn Chánh

(động) Chim dẽ giun.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鷸

Từ điển Trung-Anh

(1) common snipe
(2) sandpiper

Từ ghép 53

bái yāo bīn yù 白腰滨鹬bái yāo cǎo yù 白腰草鹬bái yāo sháo yù 白腰杓鹬bān wěi chéng yù 斑尾塍鹬bān xiōng bīn yù 斑胸滨鹬bàn pǔ yù 半蹼鹬cǎi yù 彩鹬cháng zhǐ bīn yù 长趾滨鹬cháng zuǐ yù 长嘴鹬dà bīn yù 大滨鹬dà sháo yù 大杓鹬fān shí yù 翻石鹬fǎn zuǐ yù 反嘴鹬gāo qiào yù 高跷鹬hè yù 鹤鹬hēi chì cháng jiǎo yù 黑翅长脚鹬hēi fù bīn yù 黑腹滨鹬hēi wěi chéng yù 黑尾塍鹬hēi yāo bīn yù 黑腰滨鹬hóng fù bīn yù 红腹滨鹬hóng jiǎo yù 红脚鹬hóng jǐng bàn pǔ yù 红颈瓣蹼鹬hóng jǐng bīn yù 红颈滨鹬huán zuǐ yù 鹮嘴鹬huī bàn pǔ yù 灰瓣蹼鹬huī wěi piāo yù 灰尾漂鹬jī bīn yù 姬滨鹬jī yù 姬鹬jī yù 矶鹬jiān wěi bīn yù 尖尾滨鹬kuò zuǐ yù 阔嘴鹬lì yù 蛎鹬lín yù 林鹬liú sū yù 流苏鹬piāo yù 漂鹬qiáo zuǐ yù 翘嘴鹬qīng jiǎo bīn yù 青脚滨鹬qīng jiǎo yù 青脚鹬qiū yù 丘鹬sān zhǐ bīn yù 三趾滨鹬sháo zuǐ yù 勺嘴鹬shì xiōng yù 饰胸鹬wān zuǐ bīn yù 弯嘴滨鹬xī fāng bīn yù 西方滨鹬xiǎo bīn yù 小滨鹬xiǎo huáng jiǎo yù 小黄脚鹬xiǎo qīng jiǎo yù 小青脚鹬xiǎo sháo yù 小杓鹬yán bīn yù 岩滨鹬yù bàng xiāng zhēng 鹬蚌相争yù bàng xiāng zhēng , yú wēng dé lì 鹬蚌相争,渔翁得利zé yù 泽鹬zhōng sháo yù 中杓鹬