Có 1 kết quả:

huán zuǐ yù ㄏㄨㄢˊ ㄗㄨㄟˇ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ibisbill (Ibidorhyncha struthersii)