Có 1 kết quả:

yīng
Âm Pinyin: yīng
Tổng nét: 18
Bộ: niǎo 鳥 (+13 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿸
Nét bút: 丶一ノノ丨ノ丨丶一一一丨一ノフ丶フ一
Thương Hiệt: IOGM (戈人土一)
Unicode: U+9E70
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ưng
Âm Nôm: ưng
Âm Quảng Đông: jing1

Tự hình 2

Dị thể 6

1/1

yīng

giản thể

Từ điển phổ thông

chim cú mèo

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鷹.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鷹

Từ điển Trần Văn Chánh

(động) Diều hâu, chim ưng, chim cắt.

Từ điển Trung-Anh

(1) eagle
(2) falcon
(3) hawk

Từ ghép 51

Āī jí yè yīng 埃及夜鹰bái tóu yīng 白头鹰bái yǎn kuáng yīng 白眼鵟鹰běi yīng juān 北鹰鹃bù jiàn tù zi bù sā yīng 不见兔子不撒鹰cāng yīng 苍鹰cháng wěi yè yīng 长尾夜鹰chì fù yīng 赤腹鹰fēi yīng 飞鹰fēi yīng zǒu mǎ 飞鹰走马fèng tóu fēng yīng 凤头蜂鹰fèng tóu yīng 凤头鹰fèng tóu yīng diāo 凤头鹰雕hè ěr yīng 褐耳鹰hēi liǎn kuáng yīng 灰脸鵟鹰Huò shì yīng juān 霍氏鹰鹃lǎo yīng 老鹰Lǎo yīng xīng yún 老鹰星云liè yīng 猎鹰lín yè yīng 林夜鹰māo tóu yīng 猫头鹰máo tuǐ ěr yè yīng 毛腿耳夜鹰Měi zhōu wù yīng 美洲兀鹰Ōū yè yīng 欧夜鹰pǔ tōng yè yīng 普通夜鹰pǔ tōng yīng juān 普通鹰鹃què yīng 雀鹰Rì běn sōng què yīng 日本松雀鹰sōng què yīng 松雀鹰Tiān yīng zuò 天鹰座tū yīng 秃鹰wù yīng 兀鹰Xiǎo yīng Hào 小鹰号xióng yīng 雄鹰yè yīng 夜鹰yīng diāo 鹰雕yīng gōu bí 鹰钩鼻yīng jī cháng kōng 鹰击长空yīng jià 鹰架yīng jià zhàn tái 鹰架栈台yīng juān 鹰鹃yīng pài 鹰派yīng quǎn 鹰犬yīng tóu shī 鹰头狮yīng xiāo 鹰鸮yīng zhuǎ fān zi quán 鹰爪翻子拳yīng zuǐ dòu 鹰嘴豆yīng zuǐ dòu miàn fěn 鹰嘴豆面粉yú yīng 鱼鹰Zhōng yà yè yīng 中亚夜鹰zōng chì kuáng yīng 棕翅鵟鹰