Có 1 kết quả:

yīng zuǐ dòu miàn fěn

1/1

Từ điển Trung-Anh

chickpea flour