Có 1 kết quả:

lǔ zú ㄌㄨˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 鹵素|卤素[lu3 su4]