Có 1 kết quả:

xián sī sīr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 鹹絲絲|咸丝丝[xian2 si1 si1]