Có 1 kết quả:

xián yā dàn

1/1

xián yā dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

salted duck egg